YETİŞMEMİŞ MAHSÜLLERİN HACZİ

Yetişmemiş mahsüllerin nasıl haciz edilebileceği İİK. mad. 84(*)’de düzenlenmiştir.

Medeni Kanun hükümlerine (MK. mad. 684, 685) göre, bir taşınmaza malik olan ...