OLUMSUZ TESBİT DAVASININ TARAFLARI

aa) D a v a c ı : Olumsuz tesbit davası, -dava açmakta, ‘korunmaya değer’ ve ‘güncel’ hukukî menfaati bulunan-[1][2] b o r ç l u tarafından açılır.

Bu nedenle ...