KONKORDATO KOMİSERİNİN NİTELİKLERİNE VE ALACAKLILAR KURULUNUN ZORUNLU OLARAK OLUŞTURULMASINA DAİR YÖNETMELİK (R.G. 02.06.2018 T., Sayı: 30439)

NOT: 30.01.2019 T. ve 30671 s. Resmi Gaztede yayımlanan KONKORDATO KOMİSERLİĞİ VE ALACAKLILAR KURULUNA DAİR YÖNETMELİK (madde 25) ile aşağıda yer verilen 2/6/2018 tarihli ve 30439 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Konkordato ...