İİK.MAD. 89/IV'A GÖRE AÇILAN TAZMİNAT DAVASI SONUCUNDA VERİLEN KARAR HAKKINDA "TEHİRİ İCRA KARARI" VERİLMESİ İSTENEBİLİR Mİ?(İİK.89;İİK.36)

Bilindiği gibi, “kendisine haciz  ihbarnamesi  gönderilen  üçüncü kişinin, süresi  içinde bu  haciz ihbarnamesine itiraz  etmesi  halinde” alacaklı “ü ...