İFLÂSIN KALDIRILMASI (İİK. mad. 182)

İflasın kaldırılması İİK.’nun 182. maddesinde düzenlenmiştir.

Kanunumuz, bu maddesinde yaptığı düzenleme ile, hakkında iflâs kararı verilmiş ve iflâs tasfiyesi devam eden borçlunun (müflisin), b ...