KONKORDATO MÜHLETİNİN ALACALILAR BAKIMINDAN SONUÇLARI (İİK. mad. 289)

«Borçluya konkordato mühleti verilmesinin alacaklılar bakımından ne gibi sonuçlar doğuracağı» İİK. mad. 289’da düzenlenmiştir.

Borçluya «konkordato mühleti» (İİK. m ...