İSTİHKAK DAVALARINDA DAVA AÇMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ İLE İSPAT YÜKÜNÜN KİME DÜŞTÜĞÜ, BU YÜKÜMLÜLÜĞÜN KAPSAM VE İÇERİĞİ