PARA VE TEMİNAT VERİLMESİNE İLİŞKİN TAKİPLER (İİK. mad. 32)

Alacaklı[1]tarafından “para” ya da “teminat” verilmesine ilişkin  ilam [2]ya da  ilam niteliğinde belge[3](İİK: mad. 38), icra dairesine “takip talebi”[4]ile birlikte verilin ...