KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİPLERDE BORCA İTİRAZ NEDENLERİ(İİK mad. 168/1-5)

Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takiplerde (İİK. mad. 167-170b) ‘borca itiraz’ın nereye, nasıl ve ne zaman yapılabileceği hem İİK. mad. 168/5’de hem de İİK. mad. 169’da, bu itiraz ...