HACZİN YAPILIŞ ŞEKLİ ve HACZİ YAPAN MEMURUN YETKİSİ

Haczin  k i m l e r  tarafından ve  n a s ı l  yapılacağı, haczi yapmakla görevlendirilen memurun  n e  gibi  yetkilere sahip olduğu İİK. mad. 80, 81, 85, 87, 102, 103 ve 104...