REHİN HUKUKUNDAKİ “ALACAĞA BAĞLILIK İLKESİ”NİN SONUÇLARI (TMK m.881/I)

ÖZ: Bir kişi; kendisine veya vekiline ya da göstereceği üçüncü bir kişiye satışı yapılacak üç araç karşılığında, kendisi adına kayıtlı bir araç üzerine rehin tesis ede ...