TEMİNAT KARŞILIĞINDA MAHKEME KARARI İLE İHTİYATİ HACZİN KALDIRILMASI (İİK.mad.266)

İİK. mad. 266'da «teminat karşılığında -mahkeme kararı ile- ihtiyati haczin kaldırılması» düzenlenmiştir.

 I- Borçlu -aşağıda belirteceğimiz- görevli ve yetk ...