İFLASIN ERTELENMESİ KARARININ ETKİLERİ (İİK.179/b)

İflasın erteleme kararının «süresi», «etkileri» ve «kaldırılması»İİK.mad.179/b’de[1]  düzenl ...