KOOPERATİF ŞİRKET HİSSELERİNİN HACZİ

Kooperatif «tüzel kişiliğe sahip, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını, işgücü ve parasal katkılar ile karşılıklı yardım, daya ...