TASARRUFUN İPTÂLİ DAVASININ SONUÇLARI (İİK. mad. 283)

İptâl davasının sonuçları İİK. mad. 283 [*]'de düzenlenmiştir.

İptâl davası sâbit olduğu (kazanıldığı) takdirde, davacı, dava konusu mal üzerinde, sanki o  mal hala borçlunun malv ...