HACİZ İSTEME HAK ve SÜRESİ

Alacaklının haciz isteminin bağlı olduğu süre ve süresinde haciz istenmemesinin sonuçları İİK. mad. 78(*)’de düzenlenmiştir.

Haciz ...