DOĞRUDAN DOĞRUYA İFLÂS HALLERİ (İİK. mad. 177)

«Alacaklının talebi ile doğrudan doğruya iflâs halleri» -yani; hangi hallerde, önceden borçlu hakkında  'iflâs takibi'nde bulunmaya gerek olmadan alacaklının doğrudan doğruya ...