KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİPLERDE ÖDEME EMRİNİN İÇERİĞİ (İİK. mad. 168/I-1-6)

İcra müdürünün, İİK. mad. 168/I’deki koşulların[1] gerçekleştiğini görerek, «takip talebi»ni[2] kabul etmesinden sonra bu «takip talebi» doğrultusunda[3] borçluya gö ...