“KAMBİYO SENETLERİNE İLİŞKİN MÜCERRETLİK İLKESİ” İLE“HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRILIK KISTASI”NIN MENFİ TESPİT DAVALARINA ETKİSİ

(İstanbul Barosu Dergisinin 2022/Kasım-Aralık sayısında yayımlanacaktır.)

I-“Davalı tarafından varlığı iddia edilen bir hukuki ilişkinin mevcut olmadığının (yok olduğunun) tespiti için açılan dava ...