KESİNLEŞMEMİŞ TENFİZ İLAMINA DAYANILARAK İHTİYATİ HACİZ TALEP EDİLEBİLİR Mİ?

Bilindiği gibi, ilamların “takip konusu yapılabilmesi için” kural olarak kesinleşmiş olması gerekli değildir. Yani ilam hakkında “temyiz yoluna” başvurulmuş olması  (HMK. mad. 361 vd.),  o ...