İCRA TUTANAKLARI (İİK. 8)

Gerek icra ve gerekse iflas daireleri yaptıkları işlemler ve kendilerine yapılan başvurular hakkında İİK. mad. 8 [1] uyarınca bir tutanak düzenlerler.

I- İİK. &c ...