İCRA TAKİBİNİN KESİNLEŞMESİNDEN SONRAKİ DÖNEMDE DOĞMUŞ OLAN “İPTAL” ve “ERTELEME” NEDENLERİNE DAYANILARAK TAKİBİN İPTALİ VE ERTELENMESİ (İİK. mad. 71)

Genel haciz yolu ile ilamsız takiplerin  iptalini  ve  ertelenmesini  gerektiren sebepler İİK. mad. 71’de* gösterilmiştir. Burada öngörülen “iptal” ve “erteleme&rdquo ...