“TAHSİL (EDA) DAVASI”

Tahsil davası, “alacaklının, temel borç ilişkisine dayanarak, alacağını borçludan alabilmek (tahsil etmek) için açtığı bir normal  alacak  davası”dır.

I ...