GENEL HACİZ YOLU İLE İLAMSIZ TAKİPLERDE “ÖDEME EMRİNE İTİRAZIN SONUÇLARI” ve “İTİRAZ VE ŞİKAYET ARASINDAKİ FARKLAR”

§ 1. İTİRAZIN SONUÇLARI 

İtirazın doğurduğu en önemli  sonuç , takibi olduğu yerde durdurmasıdır (İİK. mad. 66). İtiraz üzerine takip “iptal” edilmeyip, sadece d ...