İCRA MAHKEMESİNİN GÖREV ALANI (İİK. mad. 4)

İcra   teşkilatı’ nı oluşturan ikinci organ, icra mahkemesidir (İİK.mad. 4 [*] ). İcra dairesinde, icra müdürünün / müdür yardımcısının / katibinin yapacağı işlemlerin is ...