YABANCI ÜLKELERDEKİ TÜRK VATANDAŞLARINA TEBLİGAT (Teb. K. m.25/a)

Yabancı ülkelerdeki  -“resmi memur”[1] ya da “askeri şahıs”[2] sıfatı bulunmayan-  Türk vat ...