İFLAS TAKİP VE DAVALARINDA YETKİ (İİK. mad. 154)

Bu maddede, iflâs yolu ile takipte yetkili icra dairesi ile iflâs davasını görmeye yetkili ve görevli mahkeme gösterilmiştir.

I- Genel bilgiler: Arapça bir sözcük olan &laq ...