«Konkordato»nun (İİK.285 vd.), «iflasın ertelenmesi»ne (İİK.179 a-179 c) benzer ve ondan ayrılan (farklı) yönleri nelerdir? (Bilgi Notu)

a. İflasa tabi olsun/olmasın tüm ‘borçlular’ (İİK. m.285/I) ile ‘iflas talebinde bulunabilecek olan alacaklılar’ (İİK. m.285/II), konkordato talep edebilirken, sadece ...