İHTİYATİ HACZE İTİRAZ VE KANUN YOLLARI (İİK. mad. 265)

«İhtiyati haciz kararına itiraz ve temyiz» -yani; ihtiyati haciz kararına itiraz nedenleri, itiraz süresi, itiraz yeri, yargılama yöntemi ve itiraz üzerine verilen kararın temyizi- İİK.mad.265& ...