Mahkemelerce, Devam Eden Bir Dava Sırasında Vergi Dairesinden Davacı Veya Davalının 'Gelir Durumu/ Ödediği Vergi Miktarı' Hakkında İstenen Bilgilerin Mahkemeye Bildirilmesi Gerekeceği Hakkında Özelge

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI: B.07.0.GEL.0.28/2803-5-803/37030

KONU: Vergi mahremiyetine ilişkin açıklama hk.

..................... VALİLİĞİ

(D ...