“TAKİP KONUSU SENEDİN SAHTE OLARAK DÜZENLENMİŞ OLDUĞU” İLERİ SÜRÜLEREK, İCRA TAKİBİNİN DURDURULMASI NASIL SAĞLANABİLİR?

Bilindiği gibi; yürürlükten kalkmış bulunan 1086 sayılı HUMK’ nun 317. maddesinin “Sahtelik iddiası 308. madde ile mevaddı müteakibesi ahkamına tevfikan tetkik olunur. Sahteliği iddia kılınan se ...