BORÇLUNUN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDE BULUNAN MAL, HAK ve ALACAKLARININ HACZİ

«Borçlunun üçüncü kişilerde bulunan -kıymetli evraka bağlanmamış- hak ve alacaklarının haczi» konusu İİK. mad. 89’da ayrıntılı biçimde düzenlenmiştir. DEVAMINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN GİRİŞ YAPIN