BİRDEN FAZLA KREDİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN BORÇ İÇİN AÇILAN TASARRUFUN İPTALİ DAVALARINDA BORCUN DOĞUM TARİHİ NASIL BELİRLENİR? TASARRUFUN İPTALİ DAVASININ “BEDELE DÖNÜŞMESİ” (İİK.283/II) HALİNDE, TAZMİNATA ESAS “GERÇEK DEĞER”İN HESAPLANMA YÖNTEMİ

a. Bir banka; 10.06.2011 tarihinde düzenlediği 1’inci kredi sözleşmesi ile bir müşterisine (şirkete) 1.000.000,00 TL limitli, 02.07.2012 tarihinde düzenlediği 2’nci kredi sözleşmesi ile 900.000,00 TL limitli ve ...