TAŞINIR MAL HACZİNİN DOĞURDUĞU SONUÇLAR

I-Taşınır malın haciz edilmesinin ne gibi sonuçlar doğuracağı İİK. mad. 86’da(*) düzenlenmiştir.[1]

Ha ...