TASARRUFUN İPTALİ DAVALARINDA YETKİLİ MAHKEME

İcra ve İflâs Kanununda bu konuda açık bir hüküm bulunmadığından, HMK.’nun genel hükümleri gereğince, iptal davası; davalı-borçlu ya da üçüncü kişinin ikametgahının bulunduğu ...