TAKİP HUKUKUNDA TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU (İİK. mad. 340)

İİK. mad. 340 [*]’da «borçlunun borcu ödeme taahhüdünü yerine getirmemesi» suç sayılarak cezalandırılmıştır.

I- Suçun Unsurları:[1]

A- Ödeme taahh ...