OLUMSUZ TESBİT DAVALARINDA KANITLAR

Bu bölümde olumsuz tesbit davalarında, kendisine isbat yükü düşen tarafın[1]bunu nasıl yerine getireceği yani; iddia ya da savunmasını nasıl is­bat edeceği konusu incelenmiştir. Başka bir deyişle ne zaman «yaz ...