AÇILIŞ/KAPANIŞ TASDİKİ BULUNMAYAN TİCARİ DEFTERLERİN ‘DELİL’ NİTELİĞİ

Bilindiği gibi; tacirler arasında ticari işlerden dolayı ticari defterlerle ispat, önceleri –yürürlükten kalkmış olan 6762  sayılı TTK’nın 80 vd. maddelerinde düzenlenmişken, 01.07.2012 tarihinde ...