TAŞINMAZ SATIŞLARINA İLİŞKİN AÇIK ARTIRMANIN İLANI (İİK. mad. 126)

Bu maddede, «taşınmaz satışlarına ilişkin açık artırmanın ilânı» ve «ilgililere ihtar» konusu düzenlenmiştir.

I- Arttırma, satıştan en az bir ay -«otuz gün»[ ...