İİK.'NUN 68/b MADDESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Bu maddede, kredi kurumlarının (genellikle bankaların) düzenledikleri belgelerin  h a n g i  k o ş u l l a r d a alacaklıya icra mahkemesinden “itirazın kesin olarak kaldırılmasını” isteyebilme hakkı v ...