GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİPLERDE İTİRAZ SEBEPLERİ (İİK. m. 63)

Ödeme emrine itirazda bulunan borçlu, itirazında sebep bildirmek zorunda değildir.[1] Başka bir deyişle, borçlu itirazı sırasında ya «itiraz sebeplerini bildirir» ya da «iti ...