İLAMLI TAKİPLERDE YETKİLİ İCRA DAİRESİ (İİK. 34)

I- İlamların icrası (uygulanması = infazı = yerine getirilmesi) her icra dairesinden istenebilir (İİK. mad. 34). [1]* Maddenin kesinlik taşıyan bu hükmü gereğince, “taşınmazların boşaltılma (tahliy ...