BİR ŞEYİN YAPILMASINA İLİŞKİN İLAMLI TAKİPLER (İK. mad. 30*)

Bir şeyin (işin) yapılması’na ilişkin ilamların  yerine getirilmesi de “taşınır (menkul) teslimine” (İİK.mad. 24) ilişkin ilamların yerine getirilmesi gibi,  ayni  bir icradır. Yani, ilam konusu iş aynen ...