TAŞINMAZ HACZİNİN KAPSAMI

I- Bir taşınmazın haczi, onun hukuki (medeni) ve tabii semereleri ile hâsılat ve menfaatlerini de kapsar (İİK. mad. 92).

«Hukuki (medeni semere)»den maksat taşınmazın kiralarıdır. İcra daires ...