İHALE BEDELİNİ YATIRMAYARAK İHALENİN FESHİNE SEBEP OLAN ÖNCEKİ ALICI, YAPILACAK TAMAMLAYICI İHALEYE, (İİK. m. 133) TEMİNAT YATIRMADAN (İİK. m. 124/III) KATILABİLİR Mİ?

ÖZ: Yapılacak açık artırmaya katılmak isteyen kişilerin, taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi oranında «pey akçesi» ya da «teminat mektubu» (İİK. mad. 124/III) vermeleri gere ...