TASARRUFUN İPTALİ DAVALARINDA “YETKİ İTİRAZI”NDA BULUNMA ŞEKLİ

İcra ve İflâs Kanunu’nda, tasarrufun iptali davalarının kimler tarafından (İİK.m.277), kimlere karşı (İİK.m.282) açılabileceği düzenlenmiş olduğu halde,[1] bu davanın nerede (ha ...