“TÜKETİM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİ” (TBK. M. 392) UYARINCA BİRİSİNE ‘BORÇ PARA’ VEREN KİŞİ, DİLEDİĞİ ZAMAN “VERDİĞİ PARANIN KENDİSİNE GERİ VERİLMESİNİ” İSTEYEBİLİR Mİ?

Taraflar arasındaki uyuşmazlık “tüketim ödüncü”nden[1] (TBK. m. 386-392)   kaynak-lanmaktadır.

“Geri verme zamanı” kenar b ...