MENFİ TESPİT DAVALARINDA “TAKİBİN DURDURULMASI” İÇİN BORÇLU TARAFINDAN YATIRILAN TEMİNATIN İŞLEVİ*

A) ‘Usulsüz tebligat şikayeti’ kabul edilen borçlunun icra dosyasına yaptığı itirazın ‘süresinde yapılmış sayılarak’ icra takibinin durdurulması üzerine, borçl ...