KREDİ KURUMLARININ (BANKALARIN) DÜZENLEDİKLERİ BELGELERE DAYANILARAK İTİRAZIN KALDIRILMASI (İİK. mad. 68b)

İİK. mad. 68b’de [*]; kredi kurumlarının (genellikle bankaların) düzenledikleri belgelerin  hangi  koşullarda  -alacaklıya icra mahkemesinden “itirazın kesin olarak kaldırılmasını” isteyebilme hakkı ver ...