SİMSARLIK (TELLALLIK) SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ÜCRET ALACAĞI HAKKINDA YAPILAN İLAMSIZ İCRA TAKİBİNE İTİRAZ EDİLMESİ ÜZERİNE, İCRA MAHKEMESİNDEN “İTİRAZIN KALDIRILMASINA KARAR VERİLMESİ” İSTENEBİLİR Mİ?

KONU: Sözlü olarak yapılmış gayrimenkul tellallık (simsarlık=emlak komisyonculuğu) sözleşmesi (TBK. m.520) uyarınca “tellallık ücreti” olarak ödenmesi taahhüt edilen meblağın taki ...